Вторник 12, Декември 2023г.
Публикувана на: 19.09.2023 г.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА  В  НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024  ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Публикувана на: 20.09.2022 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Публикувана на: 20.09.2022 г. (обновена на: 20.09.2022 10:28:00)

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Публикувана на: 20.09.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ