Вторник 28, Май 2024г.
История на училището

ИСТОРИЯ

                НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е наследник на първото училище в Тополовград, преместено от село Талашманлий /дн. Генерал Тошево/ през 1889 година. Училището е трикласно и занятията се водят в частни къщи.

                През първата учебна година, броят на учениците  е 58, като непрекъснато се увеличава. Общата нужда от училищна сграда наложило построяването и през 1893 г. /дн. съд/ с кабинети / физически, химически, по природо знание  и работилници/, които са били образцови и голяма рядкост за времето си.

                 До 1938/39 г. в Тополовград има едно средишно училище, към което се водят и две начални училища – едното в квартал „Св. Илия“, с две начални паралелки и другото наречено „централно“, намиращото се в центъра на града, с 12 паралелки.

                На 20.Х.1939 г. училището се премества в новопостроената сграда /сгр. на ПУ „В. Априлов“/ и приема за свой патрон името на Климент Охридски. Директор на НУ „Кл. Охридски“ е Мара Георгиева.

                През учебната 1946/47 г. в началното училище се открива полудневна детска градина, в коята се занимават 49 деца.

                НУ „Кл. Охридски“ съществува до 1952/53 г., когато началното и основното училище се сливат в едно – основно училище „Кирил и Методий“. Училището става образцово. Увеличава се средният успех на учениците, като той доближава цифрата – 4.04.

                От учебната 1957/58 г. директор на училището е Мария Стоянова. Училището има 16 паралелки начален курс и 9 паралелки прогимназиален курс. Учениците са 842 и три полудневни групи със 103 деца. За постигнати добри резултати в учебно-възпитателната работа , училището е наградено със златен орден.

                През 1971/72 г. началното училище е вече самостоятелно след създаване на ЕСПУ „Д-р П. Берон“ и окончателно приема името НУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Съставът е от 24 учители, в това число и директорът Иван Кунев. Училището е определено за базово.

                НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е водещо училище в общината, окръга и региона. В него работи амбициозен колектив, носител на орден „Кирил и Методий“ III степен. През 1983 г. М. Стоянова и С. Панева са удостоени със званието „заслужил учител“.

                През 1984 г. училището има нов директор – Ваня Василева, която ръководи училището, с кратко прекъсване,  близо 30 години. Учителката Д. Шивачева е наградена с орден „Кирил и Методий“  I степен.

                Директори на училището за 4 години са били: Златка Христова, Данка Камбарева и Бянка Станкова.

                От месец август 2015 г., след конкурс,  за директор е назначен Добрин Парнаров.

                За стогодишния си юбилей училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – I  степен. Учителката Димитрина Радева е наградена с високата правителствена награда „Константин Величков“ за принос в образователното дело.

Сподели: