Петък 20, Май 2022г.

Директор: Добрин Парнаров

 

КЛАС КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РФ
ДЛЪЖНОСТ
A Галина Апостолова Райчева Старши учител
I Б Райна Колева Хаджиева Старши учител
II А Веса Костова Чинтова Старши учител
II Б Георги Иванов Георгиев Старши учител
III А Стоянка Иванова Недялкова Старши учител
III Б Иванка Василева Иванова Старши учител
IV А Стефка Тодорова Трифонова Старши учител
IV Б  Йорданка Георгиева Стойчева Старши учител
ПГ Галина Алексеевна Карайчева Старши учител

 

ПРЕДМЕТ

УЧИТЕЛ ЧУЖД ЕЗИК - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

Мариана Георгиева Арабаджиева

Старши учител

Компютърно моделиране

Диана Петрова Георгиева

Старши учител

 

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
ГРУПА УЧИТЕЛИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ  
I ЦДО Станка Генова Краева Старши учител
II ЦДО
Галина Делчева Петрова Старши учител
III ЦДО
Милена Деведжиева Старши учител 
I-IV ЦДО А
Дора Спасова Лозева

Старши учител

I-IV ЦДО Б Атанаска Петкова Михалева

Старши учител

 

Сподели: