Събота 02, Март 2024г.

Директор: Добрин Парнаров

 

КЛАС КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РФ
ДЛЪЖНОСТ
A Иванка Василева Иванова Старши учител
I Б Стоянка Иванова Недялкова Старши учител
II A Стефка Тодорова Трифонова Старши учител
II Б Йорданка Георгиева Стойчева Старши учител
II В Дора Спасова Лозева Старши учител
III А Галина Апостолова Райчева Старши учител
III Б Станка Генова Краева Старши Учител
IV А Диана Петрова Георгиева Старши учител
IV Б  Георги Иванов Георгиев Старши учител
ПГ Галина Алексеевна Карайчева Старши учител

 

ПРЕДМЕТ

УЧИТЕЛ ЧУЖД ЕЗИК - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

Мариана Георгиева Арабаджиева

Старши учител

 

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
ГРУПА УЧИТЕЛИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ  
I ЦДО Милена Деведжиева Старши учител
II А ЦДО
Невена Димитрова Христова Старши учител 
II Б ЦДО Атанаска Петкова Михалева

 учител

III А ЦДО Дарина Калинова Батчева

Старши учител

III Б ЦДО Петя Танева Патрева

учител

IV А ЦДО  Галина Делчева Петрова

Старши учител

IV Б ЦДО Стелиана Веселинова Димова

учител

 

Сподели: