Четвъртък 08, Декември 2022г.

Директор: Добрин Парнаров

 

КЛАС КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РФ
ДЛЪЖНОСТ
A Стефка Тодорова Трифонова Старши учител
I Б Йорданка Георгиева Стойчева Старши учител
I В Дора Спасова Лозева Старши учител
II А Галина Апостолова Райчева Старши учител
II Б Райна Колева Хаджиева Старши учител
III А Веса Костова Чинтова Старши учител
III Б Георги Иванов Георгиев Старши Учител
III В Диана Петрова Георгиева Старши учител
IV А Стоянка Иванова Недялкова Старши учител
IV Б  Иванка Василева Иванова Старши учител
ПГ Галина Алексеевна Карайчева Старши учител

 

ПРЕДМЕТ

УЧИТЕЛ ЧУЖД ЕЗИК - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

Мариана Георгиева Арабаджиева

Старши учител

 

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
ГРУПА УЧИТЕЛИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ  
I А ЦДО Невена Димитрова Христова Старши учител
I Б ЦДО
Атанаска Петкова Михалева Старши учител
II А ЦДО
Станка Генова Краева Старши учител 
II Б ЦДО Петя Танева Патрева

 учител

III А ЦДО Галина Делчева Петрова

Старши учител

III Б ЦДО Стелиана Веселинова Димова

учител

IV ЦДО  Милена Деведжиева

Старши учител

 

Сподели: