Вторник 21, Септември 2021г.

Директор: Милена Коджаманова

 

КЛАС КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РФ
ДЛЪЖНОСТ
A Стоянка Иванова Недялкова Старши учител
I Б Иванка Василева Иванова Старши учител
II А Стефка Тодорова Трифонова
Старши учител
II Б Йорданка Георгиева Стойчева Старши учител
III А Райна Колева Хаджиева Старши учител
III Б Галина Апостолова Райчева
Старши учител
IV А Диана Петрова Георгиева Старши учител
IV Б  Георги Иванов Георгиев Старши учител
IV В Веса Костова Чинтова Главен учител
ПГ Галина Алексеевна Карайчева Старши учител

 

ПРЕДМЕТ

УЧИТЕЛ ЧУЖД ЕЗИК - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

Мариана Георгиева Арабаджиева

Старши учител

 

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
ГРУПА УЧИТЕЛИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ  
I ЦДО Добрин Георгиев Парнаров Старши учител
II ЦДО
Дора Спасова Лозева
Старши учител
III ЦДО
Станка Генова Краева Старши учител
IV ЦДО А
Людмила Янева Вълкова

Старши учител

IV ЦДО Б Галина Делчева Петрова

Старши учител

СБОРНА ЦДО Атанаска Михалева

Учител

 

Сподели: