Събота 02, Март 2024г.
Публикувана на: 04.05.2022 г. (обновена на: 04.05.2022 20:57:00)

Първоначален план бюджет 2022 г.

Публикувана на: 04.05.2022 г.

Отчет бюджет към 31.03.2022 г.

Публикувана на: 17.02.2022 г. (обновена на: 17.02.2022 07:48:00)

Бюджет към 31.12.2021 г.

Публикувана на: 27.10.2021 г.

Бюджет към 30.09.2021 г.

Отчет бюджет към 30.06.2021 г.

Бюджет към 31 март 2021 г.

Бюджет 2021 г.

Бюджет към 31.12.2020 г.