Понеделник 11, Декември 2023г.
Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен учебен план за III "а" клас

Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен  учебен план за II "а" клас

Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен учебен план за II"в" клас

Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен учебен план за II "б" клас

Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен учебен план за I "а" клас

Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен учебен план за I "б" клас

Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен учебен план за IV "а" клас

Публикувана на: 20.09.2023 г.

Училищен учебен план за III"б" клас