Петък 27, Януари 2023г.
Публикувана на: 20.09.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Публикувана на: 20.09.2022 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Публикувана на: 20.09.2022 г. (обновена на: 20.09.2022 10:28:00)

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Публикувана на: 16.09.2022 г.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ, МОТИВИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Публикувана на: 16.09.2022 г.

ж

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023   ГОДИНА