Събота 23, Септември 2023г.
Публикувана на: 19.09.2023 г.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА  В  НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024  ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Публикувана на: 19.09.2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Публикувана на: 19.09.2023 г.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНАЛИ УЧИЛИЩЕ

Публикувана на: 19.09.2023 г.

План за действие към стратегията за развитие на НУ "Св.Св. Кирил и Методий" за периода 2023 - 2028 г.

Публикувана на: 19.09.2023 г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувана на: 20.09.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Публикувана на: 20.09.2022 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Публикувана на: 20.09.2022 г. (обновена на: 20.09.2022 10:28:00)

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА